خیام نیشابوری

خیامحکیم غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خیام نیشابوری در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ خورشیدی متولد شد و در شهر نیشابور در تاریخ ۱۲ آذر ۵۱۰ خورشیدی در نیشابور چشم از جهان فرو بست. او به "خیام" و "خیام نیشابوری" مشهور و معروف است ، فیلسوف، ریاضی‌دان، ستاره‌شناس و شاعر رباعی سرای ایرانی در دورهٔ سلجوقی است. گرچه پایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی او است و لقبش «حجةالحق» بوده‌است؛ ولی آوازهٔ وی بیشتر به واسطهٔ نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد، این رباعیات به اکثر زبان های دنیا ترجمه شده اَست.

  • خیام در فيس بوک
  • دنلود رباعیات خیام
  • شرح کامل زندگانی خیام
  • تنها اَثر خیام در سيمين ساق :